Připravované a probíhající akce

Listopad

v průběhu Listopadu
Návštěvy tělocvičny v ZŠ Masarykova Krupka - třída Koťátka a Motýlci (středy dopoledne)
15. 11.
"Bohosudovská nota" Vystoupení vybraných dětí ze třídy Motýlci a Koťátka na tradičním sborovém festivalu. Začátek v 9:00 hodin, kaple Biskupského gymnázia v Krupce
19. 11.
Fotografování v MŠ s vánočním tématem, p. Prys, 8:00 hodin, platba předem u třídních učitelek
21. 11.
Divadlo "Cepík" v MŠ, 8:00 hod. - Berušky + Kytičky, 8:45 hod. Motýlci + Koťátka, 10:00 hod. Medvídci + Ježečci

Říjen

7. -. 18. 10. 2019
Čtrnáctidenní projekt "Podzimníček" - činnosti a aktivity zaměřené na podzimní přírodu, tvoření z přírodnin, hry na zahradě v přírodním stylu
10. 10. 2019
"Cesta za pokladem skřítka Podzimníčka" - plnění úkolů s odměnou na zahradě školy (mladší děti) a v lese (starší děti)
23. 10. 2019
Divadlo v MŠ "Budulínek Mandelinka" (Divadlo Šimona a Pepy) 8:00 hodin - Medvídci a Ježečci 9:15 hodin - Berušky a Kytičky 10:30 hodin - Motýlci a Koťátka
v průběhu Října
Návštěvy tělocvičny v ZŠ Masarykova Krupka - třída Koťátka a Motýlci (středy dopoledne)
9. 10. 2019
Schůzka Ekotýmu - začátek v 16:00 hodin ve třídě Berušek. Uvítání nových členů, zhodnocení minulého období, plánování (téma Voda).
3. 10. 2019
Logopedická intervence v MŠ s Mgr. Lenkou Srpovou - pro zapsané děti ve sborovně školy (v doprovodu zákonného zástupce)