Aktuální informace pro rodiče

Mateřská škola Sluníčko v Krupce znovu obhájila po dvou letech titul EKOŠKOLA

19.7.2019
V dubnu 2019 se nám podařilo znovu po dvou letech obhájit titul Ekoškola. V měsíci červnu jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení Titulu EKOŠKOLA 2019, které probíhalo v Brožíkově sále na Staroměstské Radnici v Praze, kde nám byl mezinárodní titul Ekoškola opět udělen. Již čtvrtým rokem pomáhají děti, učitelé a rodiče dělat z naší školy příjemnější a k přírodě bližší místo. Během dopoledních vzdělávacích činností se děti učí plánovat, samostatně se rozhodovat, promýšlet své aktivity a přebírat zodpovědnost. Pracujeme s tématy Odpad, Jídlo, Prostředí a Voda. Těší nás, že již v mateřské škole můžeme začít děti vychovávat ke kladnému vztahu k přírodě. Tento malý krok pro člověka znamená velký skok pro lidstvo. Velké změny začínají od nejmenších. Věříme, že to, co se děti naučí a jaká bude nejmladší generace, ovlivní budoucí podobu našeho světa ze všeho nejvíce. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy, Jana Dudová, koordinátorka pro přírodovědnou pregramotnost, Veronika Dvořáková, učitelka pro Ekoškolu v MŠ Soběchleby

Rozpis dětí v době prázdninového provozu

11.7.2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, dovolujeme si Vás upozornit, že v době prázdninového provozu, tj. od 15.7.2019 - 26.7.2019 budou Vaše děti rozděleny takto: 1. PAVILON "B" KYTIČKY = děti ze tříd Kytičky + Koťátka 2. PAVILON "B" KOŤÁTKA = děti z jiných mateřských škol 3. PAVILON "A" BERUŠKY = děti ze tříd Berušky a Motýlci 4. PAVILON "A" MOTÝLCI = děti z MŠ Soběchleby.

Poděkování

04. 07. 2019
Dovolujeme si na tomto místě zveřejnit děkovný dopis adresovaný ředitelce mateřské školy: V Krupce 28. 6. 2019 Vážená paní ředitelko, rádi bychom touto cestou poděkovali všem zaměstnancům Mateřské školy Sluníčko v Krupce, kterou po tři roky navštěvoval náš syn Jan Šulc. Oceňujeme práci paní učitelek a nejen jich, ale celého personálního úseku, který se dětem věnuje. Vážíme si Vašeho vstřícného, empatického a především individuálního přístupu. Nástup do mateřské školy pro nás nebyl úplně jednoduchý, bylo to pro nás velmi emotivní a vždy jsme se setkali z Vaší strany s vlídným přijetím. Je dobré, když návštěva školky je pro celou rodinu radost ne starost. Z naší zkušenosti panuje ve školce pohodová nálada, paní učitelky budují mezi dětmi kamarádství a učí je důležité věci pro život, vztah ke knihám, aby z nich vyrostly slušní, poctiví, pracovití lidé, kteří si váží přírody. Náš syn je velmi citlivý, velmi intenzivně vnímá a vstřebává život kolem sebe, proto si vážíme práce Vás všech, která je s ohledem na živost dětí občas i nelehká. Jsme si plně vědomi, že obstarat a zabezpečit tolik dětí, s tak rozmanitými vlastnostmi není vůbec snadné. Byli jsme rádi za různé akce a aktivity, které jste pro děti s nadšením stále vymýšlely a díky kterým jste dětem rozšiřovaly obzory. Váš měsíční harmonogram akcí byl pestrý a nám vždy vyhovoval. Díky tomu, i přestože je náš syn uzavřený, získával poznatky z nejrůznějších oborů a dozvídal se v každém týdnu spoustu nových věcí. Výsledkem toho bylo dostatečné připravení k zápisu na základní školu v Bohosudově, za kterou jsme velmi rádi. Také bychom chtěli poděkovat zs velmi přehledné webové stránky, rodiče se zde dozví spoustu informací a prostřednictvím fotografií mohou sdílet zážitky svých dětí třeba i s prarodiči. Vše jednou končí, tři roky utekly jako voda a nastává nová další životní etapa. Děláte záslužnou, byť nelehkou práci. Věřte, že smysluplnou. Všem Vám přejeme pouze samé radosti v osobním i pracovním životě, především pak pevné zdraví. Bylo nám ctí setkávat se s Vámi. S pozdravem rodiče Šulcovi

Oznámení o změně provozní doby od školního roku 2019/2020

Zveřejněno 3. 6. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke zveřejnění" se můžete seznámit s informací o změně provozní doby v obou místech poskytovaného vzdělávání od školního roku 2019/2020. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Zveřejněno 3. 6. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke zveřejnění" byla zveřejněna finanční částka za úplatu na školní rok 2019/2020. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Informativní schůzka pro rodiče

24.6. 2019
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 16.00 hodin v MŠ Kollárova třída Kytičky. Bez účasti dětí.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

24. 5. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke stažení" najdete v dokumentu "Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Sluníčko Krupka, Kollárova 597" výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin ve školním roce 2018/2019

Zveřejněno 3. 4. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci Ke stažení najdete informaci ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin ve školním roce 2018/2019. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Oznámení o uzavření MŠ v době letních prázdnin 2019

Zveřejněno 3. 4. 2019
Váženní rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke stažení" najdete informaci k uzavření MŠ v době letních prázdnin 2019. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Seznámení s inspekční zprávou

26. 03. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci Ke stažení se můžete seznámit s inspekční zprávou z plánované inspekční činnosti, která proběhla ve dnech od 28. 1. do 31. 1. 2019. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy