Aktuální informace pro rodiče

Den otevřených dveří.

Zveřejněno 14. 4. 2019
MŠ Sluníčko Krupka a MŠ Soběchleby Vás srdečně zve na Den otevřených dveří. Dne 29. 4. 2019 v MŠ Soběchleby od 8:00 do 12:00 hod. Dne 30. 4. 2019 v MŠ Sluníčko Krupka od 8:00 do 12:00 hod. Těšíme se na setkání s Vámi.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zveřejněno 12. 02. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke zveřejnění" se můžete seznámit s dokumentem Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zveřejněno 12. 02. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, ve dnech od 6. května do 7. května 2019 v době od 8:00 do 16:00 hodin proběhne v Mateřské škole Sluníčko Krupka, Kollárova 597 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020. Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se podávají ve výše uvedených dnech v kanceláři ředitelky školy. Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné předložit originál rodného listu dítěte, potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (pouze děti mladší 5 let) o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, občanský průkaz zákonného zástupce a kartu pojištěnce dítěte. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné si vyzvednout u ředitelky mateřské školy nebo vytisknout na webových stránkách školy v sekci "Ke zveřejnění". Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Kniha - Kuchařka veverky Čiperky - recepty z naší školky.

20. 11. 2018
Vážení rodiče, celou knihu ( Kuchařka veverky Čiperky - recepty z naší školky.) naleznete ve sloupci - ke stažení, kde si knihu můžete uložit.

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 2018

Zveřejněno 19. 11. 2018
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, ve dnech od 27. prosince 2018 do 1. ledna 2019 budou Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597 a Mateřská škola, Ústecká 80, Soběchleby v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů z organizačních důvodů uzavřené. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy.

Třídní schůzky

11, 12. 9. 2018
Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019 v naší MŠ. Dovolujeme si Vás pozvat na úvodní třídní schůzky, které proběhnou na třídách: MŠ Kollárova 11. 9. 2018- Berušky, Kytičky, Motýlci, Koťátka. MŠ Soběchleby 12. 9. 2018 - Ježečci, Medvídci. Od 16:00 hodin. Těšíme se na Vás.

Modernizace školní zahrady v Mateřské škole Soběchleby v rámci projektu „Kouzelná zahrada aneb Kdo si hraje, nezlobí.“

13. 7. 2018
Od září 2018 budou moct i děti mladší tří let a děti se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjet svou pohybovou koordinaci a fyzickou zdatnost na nových herních zahradních prvcích. Školní zahrada byla doplněna o dětskou průlezku Dvoutunel a hravou lavičku Lokomotivu. Projekt přispěje ke zkvalitnění podmínek pro zdravý psychický a fyzický rozvoj všech dětí. Zahradní herní prvky umožní dětem rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky. Škola bude vytvářet povědomí dětí o tom, že sport prospívá zdraví, čímž budeme předcházet vzniku sociálně patologických jevů u dětí předškolního věku. Projekt přispěje k celkové fyzické zdatnosti dětí. Tímto bychom chtěli i společně s dětmi poděkovat Ústeckému kraji za finanční dotaci, která nám pomohla zakoupit a zrealizovat herní prvky.

Rozdělení nově nastupujících dětí do tříd od 1. 9. 2018

10. 7. 2018
Rozdělení nově nastupujících dětí do tříd od 1. 9. 2018 (PODLE PŘIDĚLENÝCH REGISTRAČNÍCH ČÍSEL): TŘÍDA KYTIČKY, pavilon B, přízemí - 14, 16, 17, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 38, 67. TŘÍDA KOŤÁTKA, pavilon B, 1. PATRO - 13. TŘÍDA BERUŠKY, pavilon A, přízemí - 19, 21, 22, 23, 29, 31, 36, 40, 59. TŘÍDA MEDVÍDCI, budova v SOBĚCHLEBECH - 12, 18, 20, 41, 61, 63, 64.

Poděkování

4. 7. 2018
Dobrý den, paní ředitelko, chtěla jsem Vám touto cestou ještě jednou a veřejně moc poděkovat za všechno. Náš Fáňa není běžné dítko, má vývojovou dysfázii, díky které špatně mluví, ale také je od tří let diabetik I.typu. Když jsme mu hledali novou školku, tak jsme obvolali školky v celém okolí, Teplice, Krupka, Ústí, ale nikde nás nechtěli přijmout. Děkuji, paní ředitelko, za skvělý lidský přístup, se kterým jste nás bez výhrad přijala. Nebála se výzvy, která Vaši školku čekala a šla do toho. Hned do druhého dne jste si zjistila co diabetes obnáší. Dodnes se mi do očí derou slzy vděčnosti při vzpomínce na ten den. V MŠ Sluníčko Soběchleby jsme prožili krásné 4 roky. Mají tam všichni srdíčko na pravém místě a z každého koutu jde cítit láska k dětem. Musím poděkovat paní kuchařce Janičce, která každý den, každé jídlo po celé roky Fáňovi vážila a nesčekrát připravila speciální porci, pokud bylo na jídelníčku něco, co nemohl nebo nejedl. Jejího přístupu a skvělé spolupráce si velice vážíme. A díky patří celé školce Soběchleby. Zaškolili se ohledně péče o diabetika v MŠ a vše co bylo potřeba navíc nebyl problém (pravidelné měření glykémie, kontrola jídla, dokrmování, zajištění přístupu sestřiček z ČČK a poslední 3 roky i zvládání Fáňova přechodu na pumpu a senzory). Jejich přístup, "vše pro děti" je výjimečný a Fáňovi připravil nádherné prostředí plné lásky a štěstí. Děkuji paní učitelce Tamaře, Veronice, bývalé asistence Evě a současnému asistentovi Honzovi (strejda, kterého si Fáňa zamiloval) paní Andrejce a paní učitelce Aleně a Lence. Děkuji, děkuji... Nikdy jste Fáňu nevyčlenili z žádné aktivity i když to pro vás bylo náročné- plavání předškoláků, výlety do okolí, návštěvy divadel, hvězdárny apod. Při všem mohl být Fáňa s Vámi. Prošli jsme si zkušeností (školkou), kde toto nefunguje a o to víc si cením všeho a budeme na Vás s láskou vzpomínat. Mauleovi.

Stanovení úplaty na školní rok 2018/2019

20. 06. 2018
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci ke Stažení se můžete seznámit se stanovením výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy