Aktuální informace pro rodiče

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin ve školním roce 2018/2019

Zveřejněno 3. 4. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci Ke stažení najdete informaci ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin ve školním roce 2018/2019. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Oznámení o uzavření MŠ v době letních prázdnin 2019

Zveřejněno 3. 4. 2019
Váženní rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke stažení" najdete informaci k uzavření MŠ v době letních prázdnin 2019. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Seznámení s inspekční zprávou

26. 03. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci Ke stažení se můžete seznámit s inspekční zprávou z plánované inspekční činnosti, která proběhla ve dnech od 28. 1. do 31. 1. 2019. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Den otevřených dveří.

Zveřejněno 14. 4. 2019
MŠ Sluníčko Krupka a MŠ Soběchleby Vás srdečně zve na Den otevřených dveří. Dne 29. 4. 2019 v MŠ Soběchleby od 8:00 do 12:00 hod. Dne 30. 4. 2019 v MŠ Sluníčko Krupka od 8:00 do 12:00 hod. Těšíme se na setkání s Vámi.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zveřejněno 12. 02. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke zveřejnění" se můžete seznámit s dokumentem Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zveřejněno 12. 02. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, ve dnech od 6. května do 7. května 2019 v době od 8:00 do 16:00 hodin proběhne v Mateřské škole Sluníčko Krupka, Kollárova 597 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020. Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se podávají ve výše uvedených dnech v kanceláři ředitelky školy. Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné předložit originál rodného listu dítěte, potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (pouze děti mladší 5 let) o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, občanský průkaz zákonného zástupce a kartu pojištěnce dítěte. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné si vyzvednout u ředitelky mateřské školy nebo vytisknout na webových stránkách školy v sekci "Ke zveřejnění". Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Kniha - Kuchařka veverky Čiperky - recepty z naší školky.

20. 11. 2018
Vážení rodiče, celou knihu ( Kuchařka veverky Čiperky - recepty z naší školky.) naleznete ve sloupci - ke stažení, kde si knihu můžete uložit.

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 2018

Zveřejněno 19. 11. 2018
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, ve dnech od 27. prosince 2018 do 1. ledna 2019 budou Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597 a Mateřská škola, Ústecká 80, Soběchleby v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů z organizačních důvodů uzavřené. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy.

Třídní schůzky

11, 12. 9. 2018
Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019 v naší MŠ. Dovolujeme si Vás pozvat na úvodní třídní schůzky, které proběhnou na třídách: MŠ Kollárova 11. 9. 2018- Berušky, Kytičky, Motýlci, Koťátka. MŠ Soběchleby 12. 9. 2018 - Ježečci, Medvídci. Od 16:00 hodin. Těšíme se na Vás.

Modernizace školní zahrady v Mateřské škole Soběchleby v rámci projektu „Kouzelná zahrada aneb Kdo si hraje, nezlobí.“

13. 7. 2018
Od září 2018 budou moct i děti mladší tří let a děti se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjet svou pohybovou koordinaci a fyzickou zdatnost na nových herních zahradních prvcích. Školní zahrada byla doplněna o dětskou průlezku Dvoutunel a hravou lavičku Lokomotivu. Projekt přispěje ke zkvalitnění podmínek pro zdravý psychický a fyzický rozvoj všech dětí. Zahradní herní prvky umožní dětem rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky. Škola bude vytvářet povědomí dětí o tom, že sport prospívá zdraví, čímž budeme předcházet vzniku sociálně patologických jevů u dětí předškolního věku. Projekt přispěje k celkové fyzické zdatnosti dětí. Tímto bychom chtěli i společně s dětmi poděkovat Ústeckému kraji za finanční dotaci, která nám pomohla zakoupit a zrealizovat herní prvky.