Ekoškola

                                       EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby děti, učitelé a rodiče snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů. Metodika ve všech svých krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky tomu je Ekoškola ve světě oceňována jako program, který přináší výsledky v mnoha úrovních:

• Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí • Umožňuje dětem rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život

• Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých

• Zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity Hlavními principy ekoškolky jsou EKOLOGIZACE a PARTICIPACE Další informace o Ekoškolce najdete na: http://eko-skolky.cz/cz Koordinátorem programu v České republice je sdružení TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

           

7 KROKŮ V EKOŠKOLE

Metodika 7 kroků je jednoduchým, ale účinným nástrojem k tomu, aby se ze školy stala skutečná Ekoškola. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní.

1. EKOTÝM Tým lidí založený na dobrovolnosti a zájmu dětí, učitelů, provozních zaměstnanců, vedení školy a také třeba rodičů nebo odborníků. Společně vedou program a naplňují podstatu 7 kroků na škole.

2. ANALÝZA Analýza je zjišťování stavu školy i prostředí kolem ní v konkrétních tématech. Díky ní zjišťujeme, co funguje dobře a co je třeba naopak zlepšit.

3. PLÁN ČINNOSTÍ S pomocí výsledků, které nám dává analýza, navrhujeme a uskutečňujeme činnosti. Vedou k tomu, jak udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefunguje.

4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ Průběžně zjišťujeme, zda dosahujeme toho, co jsme si naplánovali. Vyhodnocujeme dopad našich aktivit. Bez toho bychom totiž nezjistili, jestli naše snažení mělo nějaký smysl.

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE Škola podporuje v rámci výuky a mimoškolních aktivit všechny děti a učitele v rozšiřování poznatků, dovedností a postojů v environmentální výchově. Širší znalost ve všech tématech programu Ekoškola pomáhá nacházet jak souvislosti, tak často i řešení environmentálních problémů.

6. INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola uvnitř i vně školy. Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo Ekotým. Dochází tím k zviditelnění a pochopení naši činnosti a motivaci okolí k zapojení do práce v programu.

7. EKOKODEX Společně ve škole vymyšlíme pravidla a hodnoty programu Ekoškola. Jejich dodržováním tak dosahujeme pozitivních změn v nás, na naší škole i v jejím okolí. Do projektu Ekoškola jsme se zapojili od března 2016 a v letošním roce chceme zažádat o audit a budeme usilovat o získání titulu Ekoškola. Pravidla Ekotýmu Na schůzce Ekotýmu jsme si stanovili pravidla, kterými se budeme řídit při společném plánování a analyzování aktivit a činností. Na této schůzce jsme přivítali nové členy Ekotýmu a seznámili je s projektem Ekoškoly. Určili jsme si funkce, vytvořili jsme pravidla Ekotýmu. Na základě toho jsme si s Ekotýmem vytvořili Analýzu a následně Plán činností. Ve třídě panovala příjemná atmosféra a duch spolupráce. Děti začaly aktivně spolupracovat na vytváření mapy Ekotýmu se čtyřmi tématy. Rozhodli jsme se začít tématem JÍDLO.

Po první schůzce Ekotýmu v březnu jsme začali provádět analýzu, abychom zjistili, které podmínky pro ekologický způsob života splňujeme a kde ještě máme rezervy. Výsledky analýzy a plánování učitelka společně s dětmi zaznamenává a zveřejnila na ekonástěnce, jsou tak přístupné všem návštěvníkům školy. Na druhé schůzce Ekotýmu v červnu 2016 jsme celé ukončené téma hodnotili, zaznamenávali další cíle a plány činností. Občerstvení jsme natrhali na zahrádce. Přesvědčili jsme se o tom, že jíme zdravě, sledovali jsme, jak často jíme ovoce a zeleninu, pijeme čistou vodu z vodovodu, jídlo si připravujeme částečně sami, společně stolujeme a učitelky tak mohou děti sledovat a zdokonalovat způsob stolování, držení příboru. Od jara vysazují děti z každé třídy na svých záhonech zeleninu, pěstujeme bylinky a jahody, pečujeme tak o ně až do sklizně, kdy si na všem pochutnáme. Průběžně pečeme nebo vaříme čaje či ochucujeme čistou vodu bylinkami, citronem. Zjistili jsme, že naší slabou stránkou je využití kompostéru. Proto jsme si jako cíl vytýčili zprovoznění kompostéru. V říjnu 2016 jsme se sešli na třetí schůzce s novými dětmi a jejich rodiči.

                                                       

Pro školní rok 2016/17 patří do Ekotýmu:

 • za děti- Jakub Piotrovský, Kateřina a Klárka Adámková, Míša Rautner, Lukáš Konvička
 • za rodiče- pan Piotrovský, paní Jana Adámková, Natálie Rautnerová a Gabriela Teršová
 • za pedagogy- paní učitelky Jana Dudová- koordinátorka, Věra Šimková a Hana Pavlíková a paní ředitelka Eva Kyjovská
 • za zaměstnance- paní hospodářka Marta Polesná

Opět jsme zhodnotili téma JÍDLO a pustili se do plánování tématu ODPAD. Rozdělili jsme si úkoly, vymysleli a naplánovali akce pro veřejnost, znovu jsme diskutovali na téma kompostér. Děti se aktivně pustily do vytvoření ,,Odpadkového koláče". Schůzka se nesla ve veselém a svižném duchu, rodiče ochutnali něco zdravého, ze svačinek svých dětí. Další schůzku jsme naplánovali na únor 2017, po ukončení dalšího tématu.

Jak probíhalo téma ODPAD:

Naše naplánovaná akce pro veřejnost-

Úklid odpadů v lese nedopadl, jak jsme naplánovali, jelikož nečekaně napadl sníh a počasí nám nepřálo. Celou akci naplánujeme na jaro.

Další akcí pro veřejnost byla sbírka pro AGAPÉ- pro matky s dětmi bez domova. Prosincový vánoční úklid domácností a našich šatníků dopadl úspěšně. Rodiče nanosili spousty věcí, které paní učitelka Hanka s manželem odvezli do Agapé.

V průběhu podzimu a zimy jsme s třídou Motýlků plnili analýzu, plánovali a hodnotili, jak na tom naše školka ohledně odpadů je. Děti, které se v úkolování vystřídaly a nadšeně zjišťovaly např. Jaké balení potravin se používá v kuchyni, prací prášek v prádelně či jak dolévá paní uklízečka do nádržek mýdlo z kanystru. Přesvědčili se také, zda ve všech třídách jsou umístěny krabice na papír a kde máme umístěny další krabice na sběr elektro, baterií, víček pro Vojtíška, Pet lahve, zda jsou správně označeny a přístupné rodičům. Zjistili jsme, které třídy používají na kreslení ,,šmíráky"- tento název se dětem moc líbí a dobře si ho pamatují. Všechny body analýzy a společné práce s dětmi jsou doložené na fotografiích ve složce Fotografie. Zjistili jsme tak silné a slabé stránky naší školky.

Plánovali jsme:

 • Kdy a kdo vyrobí novou krabici na papír a víčka.
 • Jaká je cesta odpadu- shlédnutí videa, pracovní listy.
 • Recyklovali jsme- vyráběli z odpadového materiálu, zjišťovali, jak funguje kompostér.
 • Udělali pokus s rozkladem brambory a igelitu.
 • Do toho jsme před vánoci pekli cukroví což se týká tématu Jídla.
 • Zaznamenávali pro rodiče, jak děti jedí.
 • Stále si hlídáme zdraví jídelníček- dostatek ovoce a zeleniny, pití čisté vody.

Děti se co nejvíce obsluhují při svačinách samy- mažou chléb pomazánkou, nabírají ovoce a zeleninu a to tolik, kolik sní, aby nebyly zbytky. Stále se to učíme. Všechny činnosti hodnotíme a označujeme smajlíky. Vše, co s dětmi děláme, dokládáme na ekonástěnku. Děti v ní umí číst.

V únoru nám vyšel článek o naší ekočinnosti ve zpravodaji města Krupky, který napsala koordinátorka školky Jana Dudová. Také nás navštívila televize a natočila s dětmi, pí. ředitelkou a koordinátorkou krátký záznam o naší činnosti. Po ukončení druhého tématu jsme zažádali sdružení Tereza o audit. Odeslali všechny potřebné podklady. Audit k získání titulu Ekoškola proběhne na naší škole

 

                      21.4.2017. 21.3.2017- 4.schůzka Ekotýmu

Této schůzky se zúčastnili všichni členové Ekotýmu. Vyhodnotili jsme ukončené téma Odpad. Co se nám podařilo, kde máme nedostatky, jak je vyřešit. Na řešení se podílejí všichni členové. Společně jsme také naplánovali činnosti, které budeme dělat do konce roku. Rodiče mohli opět zpětně nahlédnout do všech plánů, plakátů, fotek i popisů činností. Děti se zabavily výrobou jarních obrázků na kartóny z pet víček. Také jsme si připravili nějakou tu dobrotu, rodiče tak mohli ochutnat pohankovou pomazánku, co dostávají děti ke svačině a perníkovou buchtu. Domluvili jsme se na novém úklidu lesa s rodiči a na brigádě školní zahrady. Zde bude potřeba upravit kompostér. Seznámili jsme rodiče s tím, co chceme všechno s dětmi zasázet na záhonky, pan Piotrovský se nabídl, že nám přinese sazenice rajčat, cukety i dýně. Atmosféra byla uvolněná, pohodová, usměvavá.

      Naplánovali jsme si v rámci témat Jídlo a Odpad další činnosti-

 • Vysazování zeleniny a bylinek- řeřichu a pažitku ve všech třídách a třídních záhonech.Děti z Motýlků to zkontrolují.
 • Děti si vymyslely, že si upečeme rohlíky či chleba, musíme udělat smajlíkové rozhodnutí, co vyhraje a pak už se domluvit s kuchařkami, který den se pečení hodí.
 • Chceme si vyrobit lučinu a připravit tak celou vlastní svačinu.
 • Vysázíme všechny třídy truhlíky s afrikány, o čemž se opět děti přesvědčí samy.

Plán na jaro děti dokreslily obrázky, tak aby v něm i ony uměly číst. Ba dokonce nakreslily recept se surovinami a postupem na výrobu lučiny. Konečně začneme také plnit kompostér slupkami, co nám schovají paní kuchařky. Nadále budeme vyrábět z odpadů a třídit odpad. Pokud možno, budeme kreslit na šmíráky.

Úspěšně jsme od října 2016 do února 2017 dokončili téma ODPAD.

 

 

                Ekoškolka- 2017-2018

 

            Letošní rok jsme zahájili v měsíci říjnu schůzkou Ekotýmu


                  

Pozvali jsme nové členy, aby se seznámili s naší činností. Uvítali jsme také nové děti, které se na schůzce věnovaly tvorbě obrázků z přírodnin. Paní hospodářka s dalšími maminkami připravily stolky a občerstvení.

Na schůzce jsme si připomněli, co nás čeká  další 2 roky po získání titulu EKOŠKOLA. Jak bychom měli nadále aktivně prosperovat, zapojit do spolupráce další subjekty či organizace, školky, školy. Společně jsme novým členům vymysleli funkci.

Naplánovali jsme akce na celé pololetí a to pro děti v MŠ, i akce pro veřejnost. Potěšilo nás, že se do činnosti zapojí také děti dalších tříd a do Ekotýmu se začlenili i pedagogové těchto tříd.

                                       

Noví rodiče brzy poznali, jak to na našich schůzkách probíhá, že jsme si všichni rovni, každý má prostor pro tvůrčí nápady a atmosféra byla příjemná, radostná, uvolněná.

 

ZE SCHŮZKY EKOTÝMU:                               

 

SCHŮZKA EKOTÝMU                 kdy: září 2017  (1. schůzka ve školním roce 2017/2018)

Kdo se účastnil

 

 

*     zástupci dětí ze třídy Motýlků

*     pí. ředitelka Mgr. Bc. Eva Kyjovská

*     pí. učitelky Jana Dudová, Bc. Veronika Herzinová, Dominika Diakovová a Bc. Věra Šimková

*     hospodářka Marta Polesná

*     rodiče: pí. Rautnerová, pí. Venitzová, pí. Konvičková  

Cíle schůzky

*     Uvítání nových členů ekotýmu

*     Úvodní slovo koordinátorky ohledně získání titulu Ekoškola

*     Rozdělení úloh členů EKOTÝMU pro další období

*     Naplánování nových aktivit

Co jsme dělali

Výstup/úkoly

Kdo/kdy

*      Úvodní slovo

*      uvítání účastníků

 

*       seznámení

*       poděkování všem za pomoc při získání titulu Ekoškola

 

*     úvodní slovo vedla Jana Dudová – koordinátorka projektu

*     přivítání nových členů

*     představení všech stávajících členů

*       Přivítali jsme Vašíka Venitze s maminkou a Lukáška Konvičku s maminkou

*       pí. učitelky Herzinovou a Diakovovou

* nové členy přivítala a ostatní představila uč. Jana Dudová

*      Rozdělení funkcí pro další období

*          J. Dudová – koordinátor a plánovač

*          pí. Polesná – občerstvovač

*          V. Šimková – zapisovač

*          D. Diakovová – tvorba plakátů

*          pí. ředitelka – poradce

*          V. Herzinová- tvorba nástěnky v pavilonu B, tvoření s dětmi

*          Lukášek – fotograf za děti

*          Pí. Venitzová – navrhovatel nápadů

*          Pí. Rautnerová- řidič

 

 

 

*     Probírali jsme cíle pro následující období

*  Téma pro následující 2 roky:

PROSTŘEDÍ

*    Spojit se se ZŠ při Biskupském gymnáziu a spolupracovat s nimi

*    Zapojit další třídy do projektu

Pí. uč. Dudová ve spolupraci s ostatními učitelkami

 

PLÁN AKCÍ:

 

září: - sklizeň úrody

-  úklid záhonků, rytí, zazimování zahrady

 

říjen: -sběr přírodnin

-   projekt „Podzimníček“

-   výlet do obory ve Mstišově

-   sběr kaštanů

-   výroba mandal z přírodnin ve spolupráci se ZŠ Biskupského gymnázia (4. + 8. třída)

-   výroba skřítků Podzimníčků

-   zahájení spolupráce s domovem důchodců (třída Koťátek)

-   vaření šípkovo-jablečného čaje

listopad: - výroba hudebních nástrojů z přírodnin ve spolupráci se studentkami předškolní pedagogiky školy AGC

 

prosinec: - sbírka pro Agapé

(v týdnu 4.-8.12.)

-          pečení cukroví

-          vánoční tvoření 

-          vystoupení v domově důchodců

-          ozdobení „vánočního“ stromu v lese (krmení pro zvířátka)

 

leden:   - pěstování řeřichy

 

po celý školní rok: 

„Jíme zdravě“ s co nejmenšími zbytky

 

 

-          koordinátorka Jana Dudová

 

-          pí. uč. Herzinová (třída Koťátka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          pí. Venitzová

 

-          Pí. ič. Herzinová (organizace) + pí. Rautnerová (odvoz)

 

Zhodnocení

 

*      Získali jsme titul Ekoškola

*      Získali jsme více rodičů a ostatní se o naši činnost mnohem více zajímají

*      Zapojili jsme další třídu do projektu

*      Spolupracujeme se studentkami AGC

*      Navázali jsme spolupráci se ZŠ Biskupského gymnázia

 

*      Nemáme zatím dobře fingující záložku na internetových stránkách

 

Cíle do dalšího období

 

Je třeba udržet titul i v následujícím období, čekají nás nové úkoly a projekty (viz. plán Akcí)

     

 

 

 

PROJEKT POZIMNÍČEK

Od 9.10.- 20.10.2017 probíhal v naší škole projekt ,, PODZIMNÍČEK“. Děti nasbíraly na vycházkách spoustu přírodnin pro tvorbu, rodiče nám nanosili kaštany, žaludy. Děti pomáhaly s úklidem zahrady a shrabaly listí.

 

                                                       

V průběhu podzimu každá třída sklidila plody na svém záhonku. Děti je zryly a připravily na zimu.

 

                                                       

 

Do projektu se rodiče zapojili i tím, že doma s dětmi vyrobili ,, Podzimníčka“, kterého jsme použili k výzdobě šaten, schodiště i tříd. Děti ve svých třídách vyráběly ,, Mandaly“, vařily šípkový čaj apod.

 

                                                                            

                                         

Jeden den jsme vyšli po třídách do lesa za pokladem, který nám ,,Podzimníček“ ukryl. Trasa byla vyznačena fáborky, děti plnily úkoly týkající se podzimu, lesních zvířat a ekologie. Na konci trasy je čekal ukrytý POKLAD.

                                            

 

Mandalou ke spolupráci,

Tak nazvala paní Mgr. Věra Pavlátová, koordinátorka a zástupce ředitele BGB, článek v novinách:

 Ekoškola Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov a Ekoškolka MŠ Sluníčko Krupka se již seznámily při realizaci environmentálního programu ,,Sněhurka a 7 kontejnérů“ a během přebírání titulů v Senátu ČR. Protože si žáci i učitelé ,,padli do noty“, rozhodli se spolupracovat i nadále. Dalším společným projektem bylo vytváření mandaly z podzimních plodů. Mandala se velmi povedla, žáci  a děti zde mohly předvést svou kreativitu a umění spolupracovat. Všem přítomným i svědčil pobyt venku v krásné přírodní zahradě i načerpaná energie a radost z dobře vykonané práce. Věříme, že tato spolupráce nebyla poslední.

Tímto jí i děkujeme za krásná a upřímná slova chvály.

                       

                                                                    

 

I my jsme tuto akci zveřejnili v místních novinách ,,Radnice“ města Krupky.

Tentokrát článek napsala s koordinátorkou Janou Dudovou paní učitelka Věra Šimková.

 

                           

 

Výlet za zvířátky

V rámci projektu jsme opět všechny třídy vyjely autobusem do Obory ve Mstišově za zvířátky. Děti je krmily pečivem a mrkvičkou, které si přinesly z domova.

 

                          

                                                                          

 

Recyklohraní

Paní učitelka Dominika Djakovová se s dětmi pustila do plnění úkolu Recyklohraní, do kterého je naše školka již několikátý rok zapojena. Tentokrát se jednalo o to, aby děti našly rozdíl mezi kuchyňskými přístroji, které jsou na ruční pohon, či elektrické. Společně třídili, vybírali, hledali obrázky v časopisech, vystřihovali a nalepovali. Výsledek všeho byla pěkná koláž i s drátkami baterie.

                                       

                     

 

Sbírka pro AGAPÉ

 Stejně letos, tak jako v minulém roce v předvánočním čase úklidů, jsme uspořádali v MŠ sbírku obnošeného šatstva, nádobí, lůžkovin a podobných věcí. Našli jsme jim nový domov a další využití pro matky s dětmi bez domova.

 

                                                 

 

Článek v novinách

Paní učitelka Veronika Herzinová ze třídy ,,Koťátek“ měla celou akci na starost a napsala o tom i do měsíčníku Radnice města Krupky článek.

                             

    

Spolupráce se SPgŠ AGC Teplice

Spolupráci se studentkami pedagogické školy jsme letos obohatili o tvoření s dětmi. Společně si děti vyrobily hudební nástroje z přírodních materiálů. Nakonec si společně zazpívali a na hudební nástroje zahráli. Této akce se zúčastnily předškolní děti třídy Motýlků i Koťátek. Hudební nástroje k vánočnímu vystoupení před Magistrátem města Krupky.

                     

                                                 

 

Mikulášská nadílka

 Opět naší školku navštívily studentky SPgŠ AGC, ale tentokrát převlečené jako čert, mikuláš a anděl. Navštívili postupně všechny třídy, trochu pohrozili, vystrašili, pochválili a předali nadílku.

 

                        

 

         Vánoční pečení

                      

V prosinci jsme se s dětmi pustili do pečení rohlíčků, abychom měli čím pohostit rodiče na vánočním setkání. Postupně vánoční cukroví upekly děti ve všech třídách. Společně s dětmi jsme si připravili suroviny, recept, podle kterého jsme odvážili množství, paní učitelka těsto dobře propracovala a rohlíčky již děti tvarovaly samy. Některé to bavilo opravdu moc, pečení a vaření je pro děti vždy příjemné zpestření a zábava.

          

Vánoční dílničky s rodiči

V příjemném vánočním duchu se neslo představení pro rodiče a po něm následovali tvořivé dílničky s výrobou andílků a přírodních stromečků. Podobně se setkaly rodiče s dětmi a svými učitelkami ve třídách v celé naší školce.

                                     

 

Spolupráce s Pečovatelským domem Krupka

Před vánocemi byly děti ze třídy Motýlků a Koťátek potěšit v Pečovatelském domě Krupka babičky a dědečky s vystoupením vánočních koled. Rozdali jsme jim dárečky, které děti samy vyrobily- keramické svícny z naší dílny a přáníčka.

 

                  

                                          

 

V lednu jsme se pustili do analýzy na téma PROSTŘEDÍ

Nejdříve jsme s dětmi zhodnotili předcházející období, vzpomněli jsme na to, co se nám podařilo, ale také na to co jsme vůbec neudělali a zadaný úkol nesplnili. Děti postupně doplňovaly tabulku správnými smajlíky, což je vždy moc baví.                                                                  

 

Sedli jsme si k analýze PROSTŘEDÍ a vyprávěli si nejdříve o tom, co všechno patří do prostředí, ve kterém žijeme. Co si děti představí pod tímto pojmem. Až jsme se postupně dopracovali k otázce ,, S čím si ve školce hrají?“ Zda si myslí, že máme více hraček z umělé hmoty či z přírodních materiálů (ze dřeva). Určili jsme Míšu Rautnera, který bude zodpovídat za to, že to celé hlouběji prozkoumáme a Lukáš- fotograf ho vyfotil.

Plnění úkolu:

Rozhodli jsme se poměřit množství hraček, se kterými si děti hrají. Při prvním pohledu na průhledné kontejnery bylo zřejmé, že je více hraček z umělé hmoty a plastů. Ovšem dřevěné jsou v krabicích a je jich také dost. Děti udělaly poměření množství tak, že snášely a třídily hračky do dvou obručí.

Výsledkem bylo větší množství hraček umělých.

 

                

 

                               

 

 

            6. Schůzka Ekotýmu- 11.4.2018

                    

Schůzka proběhla s dětmi, rodiči a zástupci školy v odpoledních hodinách. Schůzky se zúčastnila nová maminka ze třídy Koťátek. Paní hospodářka s paní kuchařkou se opět postaraly o zdravé občerstvení.

Společně jsme zhodnotili průběh uplynulého pololetí, co se nám podařilo splnit a co ne. Podle plakátků, které jsme vytvářeli společně s dětmi, popisovali chlapci ze třídy Motýlků, co jsme sledovali a hodnotili. Děti se občerstvovaly a průběžně je paní učitelka Dominika zabavila tvorbou obrázků z PET víček či kreslením.

Pod vedením paní koordinátorky Jany Dudové, která vedla schůzku, jsme si začali plánovat další období. Přínosem byly nápady, o kterých jsme diskutovali a vybrali další možné aktivity pro děti všech tříd.

Ze schůzky jsme odcházeli s dobrou náladou a spokojené, s tím co jsme si nově naplánovali.

                                        

 

 

Keramika:

V měsíci únoru jsme se již připravovali na velikonoce. Začali jsme s dětmi s výrobou keramiky. Keramikou jsme vyzdobili třídu a děti si odnesly zajíčka domů. Do této akce se zapojily všechny třídy školky se svými třídními učitelkami.

                       

 

V zimě

Každá třída se stará o své květiny. Děti pomáhají se zaléváním, přesazováním květin, dokonce jsme si vysely řeřichu a děti jí pak pozorovaly. Kdo měl chuť ozdobil si s ní chléb o svačině nebo přidal do polévky. Někdo jí ochutnal i samotnou.

                          

 

Plánování

Na druhé pololetí jsme si naplánovali všechny akce, které děti postupně doplňují smajlíky. Plán a všechny informace o dění Ekoškolky pravidelně měníme na nástěnce u vchodu do školky.

 

                                            

 

Recyklohraní

Děti ze třídy Motýlků s paní učitlkou Dominikou a třída Koťátek s paní učitelkou Veronikou plnily zadané úkoly z recyklohraní.

 

Naše zahrada

Od jara se jednotlivé třídy naší školky staraly o své záhonky. Sázely a sely zeleninu jako je mrkev, ředkvičky, hrášek. Každá třída pečuje o svůj záhon pravidelným zaléváním, okopáváním a vytrháváním plevele. Děti udržují pořádek na zahradě zametáním chodníčků.

 

                                          

 

Na jarní brigádě školní zahrady, která se konala v sobotu a zúčastnili se jí i někteří rodiče, jsme zasadili bylinky a truhlíky s květinami. Děti je zalévají a starají se o ně. Učí se tak jednotlivé byliny rozeznat, pojmenovat a k čemu se používají (máta, rozmarýn, bazalka apod.)  Natírali všechny dřevěné prvky, vyčistili kontejnéry plné větví, uklidili zahradní domek s hračkami dětí apod.

Tak jako na školní zahradě i ve třídě se staráme o květiny. Děti si vypěstovaly např. pažitku, řeřichu, kterou si dochucovaly chléb s pomazánkou či polévku.

 

                              

 

Průběžně celá školka, rodiče, ale také sousední obyvatelé z přilehlých paneláků přispívají sběrem odpadu- papíru a Pet lahví do kontejnérů, keré jsou přístupné před MŠ.

 

Neustále děti kontrolujeme při stravování a to tak, aby si každý vzal porci, kterou sní a nezůstávaly zbytky.

 

Svými výtvarnými pracemi , ke kterým letos přibyly výrobky dětí z keramické hlíny, vyzdobujeme své třídy. Keramickými výrobky letos děti potěšily svoje maminky ke dni matek nebo na velikonoce. Na zahradu jsme vyrobily keramické pítko pro ptáčky a zápichy do záhonů s nápisy.

 

                                                                  

 

Poníci v MŠ

Pro všechny děti byla pěkným zážitkem jízda na poníkovi. O celou akci se zasloužila svým nápadem paní učitelka Eva Janouškovcová ze třídy Berušek. Sama jednoho poníka vlastní a tak zajistila transport dvou poníků na zatravněnou plochu za školkou. Děti si poníky mohly pohladit a nakrmit mrkví, kterou nám přinesla paní kuchařka.

 

                                           

 

 

Myslivec na zahradě

V měsíci květnu jsme na školní zahradu pozvali pana myslivce. Byl to nápad, který vzešel na schůzce Ekotýmu a myslivcem je dědeček dětí z Ekotýmu. Opět to bylo příjemně strávené dopoledne s příběhy z lesa, děti viděly doopravdického pana myslivce v uniformě, s puškou, čepicí, trofejemi a fotografiemi.

 

Přírodovědná stezka BIOPARK v Teplicích

Další maminka z Ekotýmu přišla s nápadem navštívit Biopark na Gymnáziu v Teplicích. Přesně nám zjistila kontakt, cenu za vstup, autobusy a my s dětmi vyrazily. Jaké to bylo milé překvapení kolik zvířat na zahradě gymnázia žije, jako v ZOO. Děti tak viděly klokany, leguána, nejmenší opičky na světě i s jejich mláďaty, plazy, ryby, ptáky i kozy. Exkurze stála za to.

 

                                        

 

 

DOPRAVÁČEK

V měsíci květnu  se zúčastnily zástupci všech školek v Krupce akce       ,, Dopraváček“. Pořádá jí ZŠ . Děti- zástupci ze třídy Motýlků, Koťátek a Ježečků soutěžily ve znalostech dopravní výchovy, na kterou jsme se společně připravovaly se všemi dětmi. Děti si tak prošly teorií a na koloběžce projely dopravní hřiště se všemi značkami a křižovatkami. Seznámily se s vybavením policejního auta. Za účast byly děti odměněny.

 

                                      

 

 

KLOKÁNEK

Jako každý rok, tak i letos naše MŠ Sluníčko pořádala pro všechny krupské Mateřské školy sportovní dopoledne pod názvem ,, Klokánek“. Zástupci každé předškolní třídy prochází jednotlivými disciplínami, ostatní děti fandí a povzbuzují své kamarády. Akce se koná na stadiónu v Krupce a je přístupna každému, kdo má zájem své děti vidět. Všechny děti jsou nakonec odměněny medajlemi a různými stavebnice či hrou, ktrerou si odnáší do školky. Počasí nám přálo a děti si dopoledne patřičně užily.

                                                  

 

 

Zdravá pětka

Děti v MŠ po skupinkách ( mladší a starší děti) proběhlo hravé dopoledne. Téma se týkalo našeho těla, toho co je pro náš vývoj a zdraví důležité. Děti si tak připomněly, jaké potraviny jsou zdravé a které nám spíše ubližují, jaké vitamíny jsou obsažené  v ovoci a zelenině. Děti se aktivně zapojovaly, proto je to zaujalo a bavilo.

 

Mezinárodní den dětíDěti si svůj svátek na školní zahradě hezky užily. O zábavu a soutěže se opět zasloužily studentky se SPgŠ AGC se svojí paní profesrkou. Hezké počasí a změnu, které dětem dopoledne na školní zahradě přineslo bylo zábavné a plodné.

 

Prevence zubní hygieny

Již několik let spolupracujeme s paní profesorkou Schedlbauerovou Střední zdravotní školy v Ústí nad Labem, která se svými studentkami navštíví děti předškolních tříd se svým programem. Studentky hravou formou s množstvím různých pomůcek, obr kartáčků či zubatých pejsků dětem předvádí zprávný způsob čištění zubů a nakonec čištění zoubků s dětmi provedou prakticky. Vždy dětem přinesou drobné odměny. Strávená hodina je dětem vždy přínosem. Ve spolupráci hodláme i nadále pokračovat.

 

 

Školní výlet v ZOOPARKU Chomutov

Letos jsme vybrali celodenní výlet do Zooparku v Chomutově. Výletu se zúčastnily děti z celé Mateřské školy, všechny učitelky s asistentkami a chůvami. Provozní zaměstnankyně se staraly po celou dobu o přísun svačin, oběda a pití. Na výlet s námi jely i dvě maminky s dětmi s diabetes. Děti se prošly celým areálem, prohlídly si tak všechna zvířátka. Průběžně využily her na lanových prvkách, které jsou rozmístěny v prostorách celého parku. Zastavily jsme se také u tříděného odpadu, o kterém jsme si již mnohokrát vyprávěly. Příjemné počasí nám přálo, takže jsme si celý den bez problémů užily.

 

                        

                                    

 

 

Hurá na prázdniny

V rámci enviromentální výchovy se naše děti všech tříd zúčastnily projektu pořádaným DM Cvrček v Krupce pod názvem ,, Hurá na prázdniny“. Dopoledne probíhalo v lesoparku v Krupce. Na jednotlivých stanovištích se seznámily s prací policajtů, hasičů, zachranářů a jejich vybavením při pomoci a záchraně lidských životů. Samy měly možnost soutěžit ve znalostech z dopravní výchovy. Jezdily v dětských autech s elektrickým pohonem, na odtrkávadlech. Viděly cvičené psy v akci a také shlédly pohádku. Celé dopoledne nám svítilo sluníčko, děti si to užily i s odměnami a nechtělo se jim ani do školky na oběd.

                                              

                             

                                                 

 

 

Co se nám podařilo

Na webových stánkách školy jsme vytvořili složku EKOŠKOLA, ve které veřejnost informujeme, jak se nám daří, jak plánujeme či plány plníme, co jsme nového s dětmi dělali.

Téma odpady:

o   Zprovoznili jsme kompostér

o   Děti kreslí, čmárají na šmíráky (papíry, kterými nás rodiče zásobují) a to ve všech třídách

o   Všechny třídy mají tašky na tříděný odpad v šatnách, tak, aby byly přístupné také rodičům (barevně odlišené)

o   Ve třídách máme na odpad papíru krabice, které paní uklízečka vyprazdňuje a svazuje

o   Před školkou (u hlavního vchodu) máme přistavěný kontejner, do kterého vhazujeme svázaný papír- o jeho odvoz se stará paní hospodářka.

o   PET víčka sbíráme pro Aničku- o odvoz se stará paní hospodářka

o   PET lahve sbíráme již roky (obrovská taška před hlavním vchodem MŠ) a opět jsme získali prvenství a odměnu 2 000,- Kč pro děti- o odvoz se stará paní hospodářka

o   Ostatní sběr- elektroniky, elektrobaterií mají přistavené třídy pod schodištěm- o odvoz se stará paní učitelka Dominika Djakovová

o   Každý rok na jaře, na brigádě zahrady, všechny naplněné ? odpadem (větve) vyčistíme a necháváme odvézt. Při tom nám pomáhají rodiče- odvoz zajišťuje paní ředitelka, spolupráce s městským úřadem

o   Na podzim shrabáváme listí na zahradě, čehož se aktivně zúčastňují děti. Pytle s listím- odvoz zajišťuje paní hospodářka, spolupráce s městským úřadem

o   Odpadový materiál využíváme při tvoření s dětmi (ruličky toaletního papíru, plakáty, šmíráky, krabičky)

o   Nově jsme se rozhodli o používání ECO toaletních papírů a ECO toaletních kapesníčků- zásobují jednotlivé třídy rodiče

o   Každý rok chodíme s dětmi či rodiči sbírat odpad do blízkého okolí (lesopark, les)

 

 

Téma jídlo:

o   Stále zařazujeme do jídelníčku co nejvíce ovoce a zeleniny

o   Do jídelníčku zařazujeme nové a nové recepty- stará se paní hospodářka

o   Děti učíme, aby si samy řekly nebo vzaly porci takovou, aby bylo co nejméně zbytků (samy si nalévají pití, mohou určit množství knedlíků, kopečků rýže, množství brambor, samy si vybírají z nabídky ovoce a zeleniny)

o   Odběr zdravých vajec z domácích chovů

o   Stále máme k dispozici vodu a čaj k pití během celého dne i na zahradě, kde mají děti k dispozici také pítko- připravují paní kuchařky

o   Stále častěji s dětmi pečeme, připravujeme saláty, smoothie (v rámci výukových témat)- zařazují do činnosti s dětmi učitelky všech tříd

o   Na téma „Podzimníček“ jsme vyzvali rodiče ke spolupráci- přinášeli recepty na téma využití podzimních plodů s malou i větší ochutnávkou. Nasbírané recepty jsme svázali a každá třída je má ve své šatně k dispozici, děti recepty doplnily kresbou či fotografií

 

Plán na nový EKOKODEX

Po těchto zkušenostech s nasbíranými poznatky zlepšení v tématech ODPADY a JÍDLO jsme se rozhodli o nové vytvoření EKOKODEXU. Na dalším setkání předložíme nápady a upřesníme, jak by měl vypadat- výtvarně promyslí a zrealizuje p. učitelka Dominika Djakovová.

 

Prostředí

V rámci tématu děti zkoumají vnitřní a vnější prostředí mateřské školy. Zkoumají, z jakých materiálů jsou vyrobeny jejich hračky a porovnávají množství dřevěných a umělohmotných hraček. Na školní zahradě zkoumají, z čeho jsou vyrobeny herní prvky. Fotografují se na místech, které mají k hrám nejraději a to ve školce i na zahradě. Vyjadřují se k tomu, kde mohou a kde by chtěly své výrobky vystavit ve své třídě. Připomínáme si, co pěstujeme ve svém záhonu na školní zahradě, kdo se o rostliny staral (plel a zaléval a kdo okopával). Kdo snědl plody naší zahrádky a jaké byly. Také jsme zkoumaly, jaké rostliny pěstujeme ve školce a kdo se o ně stará. No a nakonec nesmíme opomenout zvířátka, Jak ve školce, tak i na školní zahradě.

Tím se dostáváme k zjištění slabých a silných stránek naší školky.   

 

Schůzka Ekotýmu 16. 10. 2018

Na letošní zahajovací schůzce jsme opět přivítali nové rodiče se svými dětmi a také nové učitelky, které se chtějí zapojit a pomáhat nám. Takže jsme si zopakovali cíl letošního školního roku a tím je obhajoba titulu Ekoškola. Připomněli jsme si, co jsme si naplánovali, rozdělili otázky na téma PROSTŘEDÍ, které nám ještě chybí. Rozdělili jsme si funkce. Noví rodiče nám pomáhali s plánováním nového pololetí. Děti se zabavily hrou. Bohužel, se schůzky zúčastnili nejmladší členové, starší nám onemocněli.

Celá schůzka se nesla v kamarádském duchu a byla plodná.

 

Zápis z Ekoschůzky:

 

 

 

                                        Podzimníček

Každým rokem se všechny třídy zapojují do projektu „ Podzimníček“. Zábavnou a hravou formou děti poznávaly vše co roste na naší zahradě, zvířátka, která zde žijí, zkoumají a experimentují. Také se zapojují do zazimování svých záhonků, kde již nezbylo nic k snědku.

 

                                                                                           Foto úklidu záhonů

                      

                                         

 

Všechny třídy mateřské školy se zúčastnily pečení, vaření či míchání salátů a smoothie. Vzájemně jsme si své výrobky ochutnávali a pochutnávali.

 

                                                                                 Foto pečení jablečné kapsičky- Motýlci

                     

                                                                                                  Koťátka - smoothie

                                              

 

                                                                                     Ježečci -  štrůdl

                                   

 

Letos jsme zapojili do projektu rodiče s novým nápadem. Nosili recepty svých výtvorů z podzimních plodů. Někdo přinesl také menší, někdo i větší ochutnávku. Recepty vyvěsili a výsledkem bude školková kuchařka, kterou si každá třída pověsí ve své šatně a bude k dispozici všem. Recepty rodiče obohatili fotografiemi či  výtvarnými obrázky dětí.

 

                                        Projekt PODZIMNÍČEK

- z receptů, které rodiče přinesli a s dětmi pekli a vařili, jsme vyrobili kuchařskou knížku 

 

 

 

Vyvrcholením celého projektu byla opět pokladová cesta. Děti během cesty plní úkoly týkající se druhů stromů v lese, kterým prochází, sbírání plodů, hod šiškou čí poslech zvuků v přírodě a jejich nápoda.

 

                                                                                           Foto pokladovky

                                                  

 

Některé třídy si se svými dětmi (starší děti) naplánovaly podzimní vycházky. Postupně splněné úkoly označovaly smajlíky a v plánu se skvěle orientují. Tato hravá forma je vždy povzbuzuje k další činnosti a iniciativě.

 

                                                                                                   Foto plánu vycházky

                                             

 

 

                    Podzimní úklid zahrady- hrabání listí, zametání

                      

 

 

                                                   

 

    Zkoumáme, jak si děti hrají na školní zahradě, s čím si hrají, zda máme přírodní prvky- foto obstaraly děti samy.

                            

           

        

Ptačí budka

Třída Koťátek

Při tématu PROSTŘEDÍ se paní učitelka inspirovala v prodejně ptačí budkou v prkýnkách. Skvělý nápad, jak by si děti mohly ptačí budku postavit samy a najít jí místo na školní zahradě a tak se také stalo. Paní učitelka budku koupila. Děti vybalily prkýnka a plánek, podle kterého se snažily orientovat a skládat. Plánek byl celkem jednoduchý a tak s pomocí paní učitelky ptačí budku sestavily. Aby byla budka veselá, rozhodly se děti zkrášlit jí malůvkami na téma příroda, zvířátka, ptáčci. Z výsledku byly děti nadšené a už vymýšlely, kam jí na zahradě umístí, tak aby na ní viděly a mohly sypat ptáčkům zobání. Hned při pobytu na zahradě myšlenku dokončily, budku zavěsily na strom a na výsledek byly pyšný. Závěrečné foto je tím důkazem. V zimě se u nás budou mít ptáčkové dobře.

 

                        

                             

 

 

ANALÝZA PROSTŘEDÍ

 

Máte ve školce své oblíbené místo? A proč to tak je?

V komunitním kruhu jsme si s dětmi pomocí myšlenkové mapy upřesnili, co je to vlastně PROSTŘEDÍ.

 

Potom jsme začali pracovat s oblíbeným místem ve školce. Na pomoc jsme si vzali smajlíky, které si děti samy vystřihly a nalepily k obrázkům: třída, tělocvična a zahrada.

Dopadlo to nerozhodně zahrada = tělocvična. Celkem se zapojilo v průměru 7 dětí ze třídy Ježečků.

 

S otázkou ,,Máte ve školce své oblíbené místo? A proč to tak je?“ jsme pracovali zhruba tři dny. Děti vyprávěly, proč mají zahradu a tělocvičnu rády, jaké činnosti je baví a proč to tak je.

 

Abychom si umocnili naše názory a pocity, tak jsme si k tomu kreslili a lepili obrázky.

 

Děti to moc bavilo a svědčí o tom i fakt, že si braly práci sebou i na zahrádku do naší přírodní učebny. Děti neustále přicházely s novými nápady, co by se ještě dalo vylepšit, co jsme ještě neříkali, na jakou činnost jsme zapomněli apod.

 

 

                   

                                             

 

 

 

                                           

                                   Pěstování bylinek na školní zahradě

 

                                                   O bylinky na školní zahradě pečují děti- zalévají, okopávají

 

                                                                 

 

                                     

                                         Paní kuchařky nás požádaly, abychom jim bylinky ostříhaly, aby je mohly uskladnit a usušit.

 

 

            

                     Pozvánka na podzimní schůzku EKOTÝMU

 

                                    

 

 

              Zápis ze schůzky, plánování na zimu

              

 

   

                      Vánoční pečení

Děti se na vánoční posezení s rodiči připravovaly - po třídách upekly vánoční cukroví na občerstvení, aby je měly čím pohostit.

 

    

 

 

                        Vánoční dílničky

 

- stejně jako každý rok, tak i letos jsme pozvali rodiče s dětmi na vánoční dílničky. Děti rodiče pohostily vlastně upečenými rohlíčky a čajem či kávou. Posezení jsme si zpestřili poslechem koled, děti rodičům představily pásmo písní, básní a tanečků.

Každá třída měla pro rodiče s dětmi připravené vyrábění, např. Adventní věnce, zdobili sklenice- svícen, stromečky a anděli s přírodnin...

 

                                                             

 

                     Eskymákům těm je prima, nevadí jim zima (28.1. – 8.2. 2019)

 

 Letošní zima byla velice skoupá na sněhovou nadílku, a abychom si čekání na bílou peřinu zkrátili, tak jsme uspořádali zajímavý vzdělávací projekt zaměřený hlavně na podporu čtenářské pregramotnosti pod názvem „Eskymákům těm je prima, nevadí jim velká zima“.

 Hlavním cílem projektu bylo seznámit děti s kulturou cizí země, rozvíjet u nich praktické dovednosti a umožnit jim prožitek z nově poznaného. Podněcovat u dětí představivost, rozvíjet fantazii a řeč, dát jim možnost vyjádřit a pociťovat radost z vlastní tvůrčí činnosti. Během pochmurných lednových a únorových dní děti cestovaly za Eskymáky. Dozvěděly se, že žijí na nejchladnějších místech naší planety v Grónsku a u Severního ledového oceánu. Velkým pomocníkem při získávání informací byla pro děti mapa světa, glóbus a encyklopedie. Dalším naším průvodcem byly knihy eskymáckých příběhů POHÁDKY Z IGLÚ, ESKYMO, NANUKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, ESKYMÁČEK TAJAUT A MEDVĚDI nebo POLÁRNÍ POHÁDKA, které dětem velmi barvitě ukazovaly, jak jiný je život v zemích věčného sněhu a ledu. Velmi zaujalo poznávání polárních zvířat. Děti vyráběly 3D panely z odpadového materiálu (karton, noviny, papír, kartonové kužely, plastové lahve, PET víčka), dělaly pokusy s ledem, vodou a sněhem, vyráběly rybí pomazánku, kreslily a malovaly obrázky, psaly dopisy a skládaly básničky pro svého eskymáckého kamaráda Anuka. Na školní zahradě děti stavěly sněhuláky a bobovaly. Po celou dobu projektu jsme si vedly fotodokumentaci. Výrobky jsme vystavovaly po celé budově MŠ Kollárova a MŠ Soběchleby, včetně naší expozice.

 Přizvali jsme mezi sebe i děti z jiných MŠ a děti z přípravných tříd ZŠ v Krupce. Projektu se zúčastnila MŠ Písnička (všechny třídy), Masarykova ZŠ a MŠ Krupka a přípravná třída ZŠ Karla Čapka Krupka. Pro děti byla v MŠ Sluníčko Soběchleby postavena expozice Grónská zem, která byla otevřena po celou dobu projektu. Expozice byla zpřístupněna i pro veřejnost. Musím podotknout, že se shledala s velice kladným ohlasem a myslím si, že i s velkou návštěvností. Nasvědčuje tomu i počet kladných zápisů v naší návštěvní knize.

 Na konci projektu byly děti oceněni keramickou postavičkou Eskymáka, diplomem a publikací Vzkaz pro Arktidu.

 Velice povedené bylo Odpoledne s rodiči v MŠ Sluníčko Soběchleby. Děti si poslechly pohádku Rybář a velryba, vyluštily křížovku s tajenkou a spolu s rodiči plnili připravené úkoly zábavnou formou.

 Cestování po Grónsku jsme si všichni užili a těšíme se na červen, kdy nás čeká „Cesta kolem světa s Bolkem a Lolkem“.

 Veronika Dvořáková

učitelka a koordinátorka čtenářské pregramotnosti

 

Tento článek bude uveřejněn v místních novinách Radnice.

 

 

 

           

                                              

 

 

 

 

V rámci téma „Řemeslo má zlaté dno“ si děti vyzkoušely upéct housky

 

Pečení a vaření většinu dětí baví a postupně se zapojují. Každý se těšil na svojí housku, kterou si upeče a sní. Housky byly výborné, tento recept si musíme schovat a pečení pro velký úspěch zopakovat.

 

                           

                 

 

 

Rostliny u nás ve třídě - Ježečci

 Na základě analýzy jsme s dětmi zjistily, že v naší třídě máme málo zeleně a že se o rostliny nestaráme. Květiny, které ve třídě máme, jsou přerostlé, některé listy usychají a vzhled květin není hezký. Rozhodly jsme se dát rostliny do pořádku. Přesadíme je, suché listy odstraníme a hlavně se o ně budeme starat.  S dětmi jsme se domluvily, že zavedeme tzv. službu a děti, které tuto službu budou mít, se jednou týdně o květiny budou starat. Zalijí je a odstraní suché listy.

 A tak jsme se staly zahradníky. Využily jsme pěkného počasí a na školní zahradě jsme přesadily všechny „třídní květiny“. Dozvěděly jsme se, že jsou velmi křehké a při přesazování musíme být k rostlinám jemní. Práce děti nadchla, někteří hlásily, že si přesadí i rostliny u nich doma. A protože nás práce bavila a šla nám pěkně od ruky tak jsme s dětmi hlasovaly, zda máme ve třídě rostlin málo nebo dost. Hlasování skončilo ve prospěch dalších rostlinek. Proto jsme si druhý den zasely bylinky a luštěniny. Zatím tedy jen na vatu, ale až pustí klíčky, tak je zasadíme do hlíny. A rovnou zde vznikl prostor pro další „službu“. Děti si každé ráno všímaly okna, kde podle značky zjistily, kdo má ten den službu. Samy si došly pro vodu a zalily semínka. Zanedlouho se jejich příkladná péče projevila a na parapetu nám vyrašily první rostlinky. Ty jsme po čase přesadily do hlíny a teď se těšíme z nových rostlinek v naší třídě. Máme radost hlavně z máty, ze které - až nám vyroste, bude osvěžující domácí limonáda.

 

       

                              

 

 

 

                Pozvánka na zimní schůzku

                       

 

 

                Schůzka Ekoškoly- únor 2019

 

                                                

 

 

Na naší schůzce jsme si pověděli - jak jsme splnili vytýčené úkoly,

                                                      - jak jsme na tom v tématu PROSTŘEDÍ

                                                      - co máme ještě vylepšit k auditu, který nás již brzy čeká.

Paní koordinátorka Jana Dudová seznámila všechny s tím, jak dopadla kontrola před auditem v měsíci listopadu. Co je potřeba doladit.

Také jsme plánovali- jarní výlety za zvířátky, spolupráci s rodiči při úklidu zahrady, účast rodičů s dětmi na odpoledni " Celé česko čte dětem", školní výlety, osazování truhlíků afrikány, osazování záhonů po třídách, bylinek apod.

Pustili jsme si video na téma „Proč chodit ven ?“- říkali jsme si, jak je pobyt venku pro děti důležitý, viděli jsme inspirace, víme, že učení hrou a prožitkové učení je pro děti a zapamatování velice důležité.Také se snažíme chodit ven za každého počasí. S dětmi plánujeme v každém roční období vycházky, děti zaznamenávají, zda jsme chodili každý den ven a za jakého počasí. Plánováním vycházek jsme se inspirovali na Pinterestu. Děti samy navrhují, co bychom mohly venku, v přírodě či zahradě sledovat. Vycházky pak doplňují sběry přírodnin, smajlíky apod. Co je nejdůležitější? Děti to baví a inspiruje k aktivitám.

 

   

 

Foto plánování vycházek a plnění, zda chodíme denně ven

Vypracovaly jsme společně s dětmi nový EKOKODEX

Sejeme řeřichu